IRF3205 TO220 MOSFET N-CH 110A 55V Loại Tốt

Giá gốc: 10.000₫

Giá khuyến mại 9.000₫

Linh Kiện Giá Gốc