IR2184S SOP8 600V Half-Bridge Driver 1.4A/1.8A

CÒN HÀNG

Giá gốc: 23.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Linh Kiện Giá Gốc