IR2184 DIP8 600V Half-Bridge Driver 1.4A/1.8A

Giá gốc: 25.000₫

Giá khuyến mại 23.000₫

Linh Kiện Giá Gốc