IR2113 DIP14

Giá gốc: 19.000₫

Giá khuyến mại 18.000₫

Linh Kiện Giá Gốc