IR2103 SOP8 Half-Bridge Driver

Giá gốc: 17.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar