HY57V641620E SDRAMs 64MBit

CÒN HÀNG

Giá gốc: 50.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Linh Kiện Giá Gốc