HY57V641620E SDRAMs 64MBit

Giá gốc: 50.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar