FDS6912A SOP8 MOSFET P-2CH 100V 3A

Giá gốc: 12.000₫

Giá khuyến mại 11.000₫

Linh Kiện Giá Gốc