FDS3912 SOP8 MOSFET N-2CH 3A 100V

Giá gốc: 11.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Linh Kiện Giá Gốc