Mạch Thu Phát Wifi BLE SoC ESP32

Giá gốc: 100.000₫

Giá khuyến mại 90.000₫

Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 có IC trung tâm là ESP32 với nhân xử lý dual­core Xtensa® 32­bit LX6 microprocessors đầy mạnh mẽ, tích hợp chuẩn Wi­Fi 802.11 b/g/n/e/I , Bluetooth BR/EDR & BLE v4.2, ngoài ra còn có 448 KByte ROM,520 KByte SRAM,16 KByte SRAM in RTC, clocks & Times...,thường được sử dụng trong các sản phẩm hoặc nghiên cứu về IoT hiện nay. Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 V1 có kích thước nhỏ gọn, ra chân đầy đủ của IC ESP32, mạch được thiết kế và gia công chất lượng tốt với vỏ bọc kim loại chống nhiễu và anten Wifi BLE PCB tích hợp cho khoảng các truyền xa và ổn định.
Thông số kỹ thuật:

 • IC chính: Wifi BLE SoC ESP32
 • Điện áp sử dụng: 2.2V~3.6VDC
 • Dòng điện sử dụng: ~90mA.
 • Nhân xử lý trung tâm: dual­core low power Xtensa® 32­bit LX6 microprocessors.
 • ROM: 448KBytes
 • SRAM: 520 KBytes
 • 8 KBytes SRAM in RTC SLOW
 • 8 KBytes SRAM in RTC FAST
 • 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC
 • WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)
 • Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
 • Wi­Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P
 • Security WPA/WPA2/WPA2­Enterprise/WPS
 • Encryption AES/RSA/ECC/SHA
 • IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
 • Interfaces: SD­card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S , IR, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Hall sensor,
 • temperature sensor
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar