E13009 TO220 400V 12A

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Linh Kiện Giá Gốc