E13005 TO220 TRANS NPN 4A 400V

Giá gốc: 4.000₫

Giá khuyến mại 3.500₫

Linh Kiện Giá Gốc