E13001 TO92 TRANS NPN 0.2 400V

Giá gốc: 800₫

Giá khuyến mại 700₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar