DS1230Y-150+ DIP28

Giá gốc: 180.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Linh Kiện Giá Gốc