DS1230Y-150+ DIP28

Giá gốc: 75.000₫

Giá khuyến mại 70.000₫

Linh Kiện Giá Gốc