Diode chỉnh lưu cầu MB6S 0.5A/600V

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar