Diode chỉnh lưu cầu MB6S 0.5A/600V

CÒN HÀNG

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Linh Kiện Giá Gốc