Diode chỉnh lưu cầu MB10S 0.5A /1000V

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar