Diode chỉnh lưu cầu KBU808 8A/800V

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc