Diode chỉnh lưu cầu KBU1010 10A/1000V

Giá gốc: 11.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Linh Kiện Giá Gốc