Diode chỉnh lưu cầu KBU1010 10A/1000V

Giá gốc: 11.000₫

Giá khuyến mại 10.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar