Diode chỉnh lưu cầu KBP210 2A/1000V

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Linh Kiện Giá Gốc