Diode chỉnh lưu cầu KBP206 2A/600V

Giá gốc: 4.000₫

Giá khuyến mại 3.000₫

Linh Kiện Giá Gốc