Diode chỉnh lưu cầu KBL406 4A /600V

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Linh Kiện Giá Gốc