Diode chỉnh lưu cầu KBL406 4A /600V

Giá gốc: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar