Diode chỉnh lưu cầu GBJ3510 35A/1000V

Giá gốc: 22.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar