Điện Trở Shunt 75A/75mV FL-2

Giá gốc: 85.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

Linh Kiện Giá Gốc