Điện Trở Shunt 750A/75mV FL-2

Giá gốc: 310.000₫

Giá khuyến mại 300.000₫

Linh Kiện Giá Gốc