Điện Trở Shunt 50A/75mV FL-2

Giá gốc: 70.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Linh Kiện Giá Gốc