Điện Trở Shunt 500A/75mV FL-2

Giá gốc: 210.000₫

Giá khuyến mại 200.000₫

Linh Kiện Giá Gốc