Điện Trở Shunt 400A/75mV FL-2

Giá gốc: 190.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Linh Kiện Giá Gốc