Điện Trở Shunt 30A/75mV FL-2

Giá gốc: 55.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Linh Kiện Giá Gốc