Điện Trở Shunt 300A/75mV FL-2

Giá gốc: 130.000₫

Giá khuyến mại 120.000₫

Linh Kiện Giá Gốc