Điện Trở Shunt 250A/75mV FL-2

Giá gốc: 120.000₫

Giá khuyến mại 110.000₫

Linh Kiện Giá Gốc