Điện Trở Shunt 20A/75mV FL-2

Giá gốc: 45.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Linh Kiện Giá Gốc