Điện Trở Shunt 200A/75mV FL-2

Giá gốc: 180.000₫

Giá khuyến mại 160.000₫

Linh Kiện Giá Gốc