Điện Trở Shunt 150A/75mV FL-2

Giá gốc: 100.000₫

Giá khuyến mại 90.000₫

Linh Kiện Giá Gốc