Điện Trở Shunt 10A/75mV FL-2

Giá gốc: 40.000₫

Giá khuyến mại 35.000₫

Linh Kiện Giá Gốc