Điện Trở Shunt 100A/75mV FL-2

Giá gốc: 160.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Linh Kiện Giá Gốc