Điện Trở Shunt 1000A/75mV FL-2

Giá gốc: 380.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Linh Kiện Giá Gốc