Dây Kéo Dài Anten SIM SMA Cái (U.FL MMCX-SMA/RF-SMA)

Giá gốc: 30.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

- TC35I MC35I TC35 MC39I GTM900B GTM900C SIM908 SIM300 
- 1 Đầu U.FL --- 1 Đầu tương thích Anten SMA

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar