Dây Kéo Dài Anten SIM SMA Cái (U.FL MMCX-SMA/RF-SMA)

CÒN HÀNG

Giá gốc: 30.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

- TC35I MC35I TC35 MC39I GTM900B GTM900C SIM908 SIM300 
- 1 Đầu U.FL --- 1 Đầu tương thích Anten SMA

Linh Kiện Giá Gốc