D882 TO126 TRANS NPN 3A 30V (DIP)

Giá gốc: 1.200₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Linh Kiện Giá Gốc