D718 TO247 TRANS NPN 8A 120V

Giá gốc: 7.500₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc