D2012 TO220 NPN 3A 50V

Giá gốc: 8.000₫

Giá khuyến mại 7.000₫

Linh Kiện Giá Gốc