CEG8205 SOT23-6 Kênh N 20V 6A

Giá gốc: 10.000₫

Giá khuyến mại 9.000₫

Linh Kiện Giá Gốc