CD4538 DIP16

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar