Card Chuyển Đổi PCIe x16 To PCIe x1

Giá gốc: 180.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Sử dụng để chuyển đổi PCI, dây cable chuyển đổi USB, card chuyển đổi  PCle

 

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar