Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm DHT12

Giá gốc: 25.000₫

Giá khuyến mại 23.000₫

Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm DHT12

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT12 là cảm biến chuyên dụng được ứng dụng trong các project đo nhiệt độ, độ ẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Chuẩn giao tiếp: I2C, 1-wire
  • Tầm đo nhiệt độ:  -20 ~ +60 C
  • Tầm đo độ ẩm: 20-95 RH
  • Sai số nhiệt độ:  -+0.5C 
  • Sai số độ ẩm: -+0.1RH 
  • Nguồn cấp: DC 2.7-5.5V
  • Dòng hoạt động: 1mA
  • Dòng tĩnh: 60uA
  • Chu kỳ lấy mẫu dữ liệu: > 2 seconds
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar