Cảm biến đo dòng AC SCT013-005/ 5A

Giá gốc: 180.000₫

Giá khuyến mại 150.000₫

Cảm biến đo dòng AC SCT013-005/ 5A

Linh Kiện Giá Gốc