Cảm biến cường độ ánh sáng (lux) BH1750

Giá gốc: 40.000₫

Giá khuyến mại 35.000₫

Cảm biến cường độ ánh sáng (lux) BH1750

Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, càm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị
được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .
Thông số kỹ thuật:Nguồn: 3 ­> 5VDC
+ Giao tiếp: I2C
+ Khoảng đo: 1 ­> 65535 lux
+ Kích cỡ: 21*16*3.3mm
+ Một số ví dụ về độ rọi của ánh sáng:
+ Vào buổi tối : 0.001 ­ 0.02 Lux
+ Ánh trăng : 0.02 ­ 0.3 lux
+ Trời nhiều mây trong nhà : 5 ­ 50 lux
+ Trời nhiều mây ngoài trời : 50 ­ 500 lux
+ Trời nắng trong nhà : 100 ­ 1000 lux
+ Ánh sáng cần thiết để đọc sách: 50 ­ 60 lux

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar