C828 TO92 TRANS NPN 0.1A 25V (DIP)

Giá gốc: 400₫

Giá khuyến mại 300₫

Linh Kiện Giá Gốc