C2383 TO92 TRANS NPN 1A 160V (DIP)

Giá gốc: 1.000₫

Giá khuyến mại 700₫

Linh Kiện Giá Gốc