C2383 TO92 TRANS NPN 1A 160V (DIP)

Giá gốc: 1.000₫

Giá khuyến mại 700₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar