C2335 TO220 TRANS NPN 7A 400V

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar