BU406 TO220 TRANS NPN 7A 200V (DIP)

Giá gốc: 5.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar