BTS7960B TO263 Half Bridge 40A (BTN7971B)

Giá gốc: 110.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar